Kreatív Partnerség

A Kreatív Partnerség Magyarország program a Creative Partnerships nemzetközi program magyarországi adaptációja és továbbfejlesztése, amely 2015 óta működik hazánkban. A tanárok, kreatív szakemberek, tanulók és szülők között létrejövő partnerség célja a tanulók és pedagógusok motiváltságának növelése, tanárok módszertanának bővitése, tanulók 21.-i képességeinek fejlesztése.

Programról

Kreatív partnerség intézményi program: A komplex program célja az iskola által meghatározott intézményi problémák kezelése. A program – intézményi igény szerint – egy vagy két tanévet ölel fel. A program az iskola fejlesztési igényeinek feltérképezésével, és problématérképek készítésével indul, amelyet 20 órás tantestületi tréning követ. A tréning után kerülnek kiválasztásra a konkrét osztálytermi projektekbe bevonni kívánt gyermekcsoportok és pedagógusok. Az intézmény által meghatározott problématerület függvényében hívunk képzett, kreatív szakembereket, művészeket az iskolába, akik osztálytermi hospitálások után az adott osztály osztályfőnökével és szaktanáraival együtt tervezik meg a közös munka menetét. A tervezés után a művész és a tanár heti rendszerességgel közösen tartja meg a kiválasztott tantárgy tanórai foglalkozásait. Az osztálytermi munka eredményességét tanulói kérdőívvel, illetve kvalitatív eszközökkel mérjük.

Kreatív partnerség osztálytermi program: Az osztálytermi program célja a Kreatív Partnerség program pedagógiai módszertana iránt érdeklődő tanárok tanórai munkájának támogatása, művész mentor bevonásával. A programra jelentkező pedagógus részt vesz a Bevezetés a kreatív oktatásba tanár tréningen, amelyet követően egy fél vagy egész tanév erejéig, hétről hétre együtt dolgozik egy személyre szabottan kiválasztott kreatív szakemberrel, művésszel. A rendszeres közös munka hatására a pedagógus képes lesz kreatív tanórai feladatok tervezésére és önálló megvalósítására. A programban való részvételhez intézményvezetői beleegyezés szükséges.

Eredményeink

2000+

résztvevő
tanuló

100+

résztvevő
pedagógus

100+

résztvevő
művész

Miért Működik?

A Kreatív Partnerség egy olyan pedagógiai megközelítést dolgozott ki – „jól működő osztályterem” elnevezéssel –, amely a tanárokat osztálytermi munkájuk átalakítására bátorítja. Ennek lényege, hogy a diákok számára állandó kihívásokat jelentsenek a tanórák, mert a tanulást valós élethelyzetekhez kötik, a tanulók fizikailag, szociálisan, érzelmileg és intellektuálisan egyaránt lefoglaltak, ugyanakkor saját élményeik, megfigyeléseik és kérdéseik központi helyet foglalnak el. A tanulás-tanítás átalakításához művészeti, kreatív alkotási folyamatokat vesznek alapul, ezeket csatornázzák be a tanórai és az iskolai életbe, illetve a szaktárgyi tanításhoz fűződő módszertani technikákat a művészeti gyakorlatból származtatják. Az osztályteremben és az iskolai terekben tanulókkal dolgozva a művész művész marad, a pedagógus pedig pedagógus. A program nem művészeti nevelést kínál. A Kreatív Partnerség program ugyanis arra készíti fel a művészeket, hogy úgy dolgozzanak a tanárokkal és a tanulókkal, hogy fenntartható változást érjenek el a tanárok addigi tanítási gyakorlatában. A tanuló „jól teljesít” az olyan oktatási közegben, ahol a résztvevő maga is a tanulás alapvető forrása, ahol a mobilitás, az érzelmek, a csapatmunka és a kockázat a tanulási folyamat szerves részét képezik. Az ilyen jellegű oktatásban a gyermek egész lényével tapasztalja meg a tanulás élményét – a tanulás tehát nem csupán mentális folyamat, hanem olyasvalami, ami testüket, érzelmeiket, társas készségeiket is megmozgatja. Támogatják a fenntartható tanulás két fontos forrását: az aktivitást és a motivációt. Alapkoncepciónk az un. „jól működő osztályterem” kialakítása, amely megbontja a hagyományos kereteket, és interaktív teret hoz létre: egy olyan teret, melyben nemcsak a pedagógus, de a tanuló szerepe is megváltozik. A program célja tehát az, hogy az iskolai élet szereplőiből magas fokú elköteleződést kiváltva, kreatív gyakorlatok által és a kreatív képességek fejlesztése révén a tantervi követelmények magas fokú elsajátítását és használatát tegye lehetővé. A Kreatív Partnerség program – kutatási eredmények által bizonyítottan – növeli a tanulók motivációját, serkenti aktív iskolai jelenlétüket, támogatja a szülők iskolai életbe való bevonását, és a fő tantárgyakban növeli a tanulók iskolai teljesítményét. A program hét éve működik hazai iskolákban, működését folyamatos monitoring tevékenység támogatja. A mérési eredmények alapján elmondható, hogy a kísérleti csoportokban jelentősen, a kontroll diákok teljesítményét meghaladó mértékben nőtt a tanulók olvasási és matematikai kompetenciája. A kísérleti osztályokba járó diákok a kontroll csoporthoz képest javítottak helyesen megoldott matematika feladataik arányán, és nőtt matematikai magabiztosságuk, valamint a program hatással volt a tanulók pozitív énképére, tanulási motivációjára, empátiájára és szociális kompetenciáira.

Vélemények

“Megdöbbentő volt számunkra, hogy mennyire helye van a művészeteknek a tanórákon is. A program legvonzóbb része, hogy a tanárok is művészekkel dolgozhatnak együtt, akik egy egészen más szemléletet hoznak be az iskola falai közé.” – Horváth Erika, a Pécsi Sebestyén Általános Iskola igazgatója
“25 éves pedagógusi pályafutásom alatt ez volt a leginspirálóbb évem” /tanári interjú/
“Csütörtökönként sokkal könnyebben kelek fel és nagyobb kedvvel jövök iskolába mert tudom hogy kreatív óránk lesz” /diák/
“Nem éreztem hogy irodalmat tanultunk volna de valahogy teljesen összeállt a Lúdas Matyi a fejemben, ez inkább játszva tanulás volt” /diák/
“Amikor kreatív online óra volt, otthon az egész család odaült a laptop másik oldalára és hallgatták miről van szó, annyira más volt mint a többi óra” /szülői visszajelzés/
“Sosem gondoltam volna Feriről, hogy ennyire átveszi az irányítást, pláne a Lúdas Matyi kapcsán, hogy jól megcsinálják a feladatot. Eddig nem érdekelte semmi és sosem szólt hozzá konstruktívan az órához, nagyon meglepődtem rajta.” /tanár/

Érdekel! Hogyan lehet rá jelentkezni?

További kérdésekkel keressen minket
az info@kreativtanulasesoktatas.hu címen.

Intézményi keretek

A programban való részvételhez intézményvezetői beleegyezés szükséges.

Program finanszírozása

A program általában pályázati vagy szülői finanszírozáson keresztül valósul meg, az aktuális lehetőségekkel kapcsolatban keressen minket az info@ktoa.hu címen.

Partnereink

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

A kreativitás nem a művészek kiváltsága, hanem minden gyermek és felnőtt teljesebb életének kulcsa